ติดต่อเรา

c6

เยาวชนเห็นทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ตาม การที่ผู้ใหญ่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเด็กจึงทำตาม เมื่อเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นจึงทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดจิตสำนึกและขาดความรับผิดชอบ การเล่นการเมืองการปกครองที่ผู้ใหญ่ปลูกฝังให้เด็กนั้นมีให้เห็นมากมาย ไม่ได้ถามเพื่อนจึงไม่รู้ได้แต่สงสัยจนถึงทุกวันนี้ จากการได้นั่งมองรูปเพื่อน แล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่า เพื่อนดูเป็นคนมีประสบการณ์เยอะกว่ามาก เพราะเขาได้มีโอกาสได้ออกไปเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเอง สามารถเอาตัวรอดได้ทามกลางสังคมวุ่นวายที่ทุกวันนี้ผู้คนก็ดูยากและน่ากลัว